Grundläggande

Regler

Första poängen i varje game skall servas från höger sida av mittmärket, serven skall slås över nät och träffa serverutan på diagonalt motsatt sida innan mottagaren returnerar bollen, därefter alternerar man sida tills gamet är färdigspelat.

Vid serve får bollen ej träffa sidogaller, endast glaset är i spel vid serven. Vid serve måste servaren först studsa bollen i marken bakom servelinjen. Serven sker med en så kallad underhandsserve, d.v.s. racketen får inte träffa bollen ovan höfthöjd.

Man har två servar.

Linjerna i banan är endast i bruk vid serve, därefter är hela banan spelplan. Bollen får aldrig träffa gallret/glaset på motståndarens sida om bollen inte studsar i marken först.

Man får spela volley, halvvolley samt låta bollen studsa i marken och upp på sido- och/eller bakväggen, därefter slå tillbaka bollen innan den studsar en andra gång. Man får även slå bollen i glasväggarna på egen planhalva för att få över bollen på motståndarens planhalva.

Andreas Johansson och Billie Gajic går igenom reglerna för att starta padeltennis.

Poängräkning

Padel använder tennisens poängräkningssystem, 15-30-40-fördel samt game och set där matcherna spelas i bäst av tre/fem set, med tiebreak vid 6–6 lika i varje set.

Poängen är förlorad

Om bollen studsar två gånger på din sida, eller en spelare träffas av bollen. Bollen får inte spelas direkt i motståndarens sido-/bakvägg utan måste alltid träffa marken först.

Frågor och svar

En standard padelbana är 20 meter lång och 10 meter bred.

Padelbollar är vanligtvis något mindre och har mindre tryck än tennisbollar.

Lobbar, smasher och volleys är vanliga skott i padel.

Ett lägre nät gör att smasher och volleys blir viktigare i spelet.

Att använda väggarna för att variera skotten och överraska motståndarna är vanligt förekommande.

Padel har egna serveregler, inklusive att serven måste slås underhands och diagonalt.

Koordinering och kommunikation med din partner är avgörande för ett framgångsrikt dubbelspel.

Nej, spelare får inte korsa mittlinjen på banan i padel.